Рации Таис
Радиостанция Таис РМ 41
Радиостанция Таис РМ 43
Радиостанция Таис РМ 45
Радиостанция: ТАИС ВТ-31