VHF / UHF носимые радиостанции
Радиостанция Baofeng А-52
Радиостанция Baofeng UV-5R
Портативная рация Kenwood TK-UVF8
Радиостанция Kenwood TK-F8 UHF
Радиостанция Roger KP-60
Радиостанция Kenwood TH-F5 TURBO UHF
Pадиостанция Vertex Standard VX-8GR
Pадиостанция Vertex Standard VX-8DR
Pадиостанция Yaesu FT-270R
Pадиостанция Yaesu FT-250R
Pадиостанция Vertex Standard VX-3R
Радиостанция Vertex Standard VX-6R